vergeven

kun je nog vergeven
als je leed wordt aangedaan?
kun je nog ruimhartig
voor je schuldenaren staan
zoals Jezus voordeed
toen men Hem aan 't kruishout sloeg
en Hij ondanks pijnen
zelfs de schuld van and'ren droeg?

kun je nog vergeven
met een uitgestoken hand
met een hart waar vrede
en barmhartigheid in brandt
waarin 't beeld van Jezus
onder tranen is gebouwd
en het stil geheim'nis
van genaad' is toevertrouwd?

kun je nog vergeven
zeventig maal zevenmaal
of zijn deze woorden
voor je oor slechts bijbeltaal?
bied dan maar jezelf eens
met een hart vol liefde aan
heus, dat moet je lukken
Jezus heeft het voorgedaan!

fd

home