groei

ik geloof in groei!
of de liefde gaat verkillen
fundamenten angstig trillen
werelden in rook vergaan
of ook normen gaan vervagen
vijanden de ziel belagen
ik blij achter "groeien" staan!

ik geloof in groei!
'k blijf in kille nachten wakker
zaaiend op d'ontgonnen akker
hopend op een oogst van goud
en of storm mij wil verdrijven
ik zal op de akker blijven
daar mijn ziel op "groei" vertrouwt!

ik geloof in groei!
moge God mij daag'lijks sterken
aan Zijn machtig werk te werken
met een grenzeloze groei
in mijn hart draag ik het teken
dat ik eens zal kunnen spreken:

Vader, alles staat in bloei! 

fd

home