bindingen                           (druk op titel voor volgende gedicht)

maak dat touw eens los
van je levensbootje
als je lang zo roeit
leg je vast het loodje

't zijn de bindingen
die je vaak beletten
om de juiste koers
naar de kust te zetten

fd

home