een ontmoeting

je zou het haast vergeten
dat Vader altijd waakt
en in de zwaarste uren
je binnenste weer raakt
 een kind, een vriend of ouders
het geeft niet wie het doet
maar door een enk'le handdruk
je even God ontmoet

soms heb je nergens tijd voor
totdat je neergeveld
met macht'loosheid geslagen
zelfs de minuten telt
en als dan zo onstuimig
de stormwind in je woedt
dan kan het zijn dat daarin
je even God ontmoet

ach kind, blijf maar vertrouwen
jouw Helper is nabij
Hij maakt je in Zijn liefde
na elk verdriet weer blij
wanneer een stille vrede
vervult je bang gemoed
dan kun je dankbaar zeggen:
'k heb even God ontmoet!

fd

home