het Woord

het Woord vraagt vaak vleugels
 dragers van leven en kracht
gedreven door liefde
ijlend door donkere nacht
vervullend de woorden
die ons de Heer eenmaal zei:
waar g'een Mijner minsten
zegent, daar doet gij't aan Mij!

het Woord vraagt vaak vleugels
boden van 't hoogste gebod:
heb lief uwe naaste
en boven alles uw God!
kom , toon dan die liefde
schenk met een vriend'lijke hand
uw gift als een lichtje
daar in dat duistere land!

fd

home