mantelzorger

"mantelzorger" is een woordje
dat een wereld in zich draagt
en meteen al door zijn eenvoud
eigenlijk geen uitweg vraagt
als je 't eigen kleed der liefde
zachtjes  over and'ren spreidt
is de naam van "mantelzorger"
zeker ook aan jou gewijd

ik bewonder zulke helden
die in onbaatzuchtigheid
dikwijls doorgaan met hun werken
als de nacht haar schaduw spreidt
't zijn de rijken voor de armen
dragers van een kost'lijk goed
waar je 't wezen van erbarmen
in volkomenheid ontmoet

mantelzorgers, wat in stilheid
voor je naasten is gedaan
brengt ook in je eigen leven
ongekende rijkdom aan
blijf maar zacht je mantel spreiden
die een medemens verwarmt
elke weldaad die terugkeert
liefdevol jouw hart omarmt

fd

home