verdergaan

laten we samen verdergaan
in kinderlijk geloven
met onze God als gids vooraan
de weg die leidt naar boven
de grootste en de kleinste zorg
stil aan Zijn voeten leggen
en dan: Uw wil geschiede, Heer!
vol overgave zeggen

laten we samen verdergaan
ons willig laten leiden
en in het goede dat God geeft
ons elke dag verblijden
laten we samen dankbaar zijn
voor ied're nieuwe morgen
doordrongen van de zekerheid:
God zal vandaag weer zorgen

laten we samen verdergaan
en naar de hemel streven
het vaandel van ons blij geloof
met vreugd omhoog geheven
nog even naar 't voorbije zien
met één moment bezinning
en dan tezamen voorwaarts gaan
naar onze overwinning

fd

home