ik geloof

ik geloof nog in de God
die ik altijd heb aanbeden
en vanaf mijn kindertijd
als mijn Vader heb beleden
die in voor- en tegenspoed
mij Zijn liefde heeft gegeven
in die God geloof ik nog
alle dagen van mijn leven

ik geloof nog in de God
die door velen wordt verlaten
omdat zij met Hem wellicht
niets meer hebben te bepraten
ik vertel ze wel van God
maar het raakt hen niet vanbinnen
en ze missen elke kracht
met Zijn zegen te beginnen

ik geloof nog in de God
die mijn Schepper is en Vader
mijn onwankelbare Burcht
mijn Behoud en Levensader
daarom vraag ik elke dag:
wijs mij die U eens beminden
dat zij door mijn biddend hart
weer uw vaderliefde vinden

fd

home