een feestgewaad

een feestgewaad van zuiv're stof
zal God ons eenmaal geven
en niets herinnert dan aan 't kleed
van ons kortstondig leven
want alles wat uit stof ontstond
zien wij als stof verdwijnen
doch onze ziel zal voor altijd
in 'n nieuw gewaad verschijnen

laatst toonde men mij stil een urn
met stof van een beminde
ik dacht, wat zou het arm'lijk zijn
als'k hierin troost moest vinden
want dit mag onze vreugde zijn:
dat wij elkaar ontmoeten
en in een feestelijk gewaad
bij Vader thuis begroeten

hier ziet ons oog wat achterbleef
en wenend wij't bekijken
maar daar zal wat tot stof verging
voor een nieuw lichaam wijken
die vreugde laat ons verdergaan
bezield door het verlangen
geborgen in de eeuwigheid
ons feestgewaad 't ontvangen

fd

home