even maar

"God, wees even lief voor mij!"
echt, dat mag je Vader vragen
kind'ren mogen elke zorg
naar het hemelhuis toedragen
en God hoort daar iedereen
groten, kleinen, rijken, armen,
wikt en weegt hoe innig Hij
elke bidder kan verwarmen

 "God, wees even lief voor mij!"
kun je dat als oud'ren zeggen
zoiets teers en kinderlijks
voor Zijn troon der liefde leggen?
'k denk dat Hij niets liever hoort
dat dat wij met zulke wensen
klein en need'rig kunnen zijn
tussen al die grote mensen

  "God, wees even lief voor mij!
laat het mij nog eenmaal weten
door een stille liefdeblijk
dat U mij niet bent vergeten!
in mijn ongevraagde zorg
kom ik U dit Úne smeken:
wil toch duid'lijk zichtbaar, Heer,
liefdevol Uw hand uitsteken!" 

 fd

home