de zaaier

zaaier, vertel mij, 'k zag er nog nooit
't oogstveld zo wonderschoon groeien
zaaier, wat strooid' uw nijvere hand?
't is of de hemelen bloeien

'k zaaide de gaven die ik ontving
over de vruchtbare aarde
handen vol liefde, handen vol vree
vormden deez' heerlijke gaarde

 schenk mij, o Vader, akkers op aard
waar ik Uw zaaier mag zijn
liefde en vrede rijkelijk strooi
dan zal de oogstdag een feestdag zijn

fd

home