mijn Vader

wanneer ik over God hoor spreken
dan luister ik aandachtig toe
ik word als ik Zijn naam hoor roemen
al duurt het nog zo lang nooit moe
want deze God Hij is mijn Vader
en elke dag hoor ik Zijn stem
zo kind'ren met hun vader praten
praat Hij met mij en ik met Hem

Hij draagt mij liefd'rijk door het leven
zoals dat slechts een Vader doet
en 'k zeg als and'ren mij zien lachen:
ik heb mijn Vader weer ontmoet!
Hij spreekt: Blijf jij maar klein, Mijn jongen
die zware grote mensentaal
is zelfs voor Mij niet te begrijpen
't is veel te moeilijk allemaal!

de één roept heftig: God bestaat niet!
een ander zegt: Hij is slechts Geest!
maar als Hij mij niet eens verwekt had
was ik toch nooit Zijn kind geweest
dus niemand zal mij kunnen roven:
ik heb een Vader die mij mint!
ondanks de schoonste theorieën
voel ik gewoon: ik ben Zijn kind! 

fd

home