Uw wil geschiede!

ze sprak vaak urenlang
voor zoveel dingen bang
in stilte met haar Vader
maar 't resultaat dat kwam
wat zij ook ondernam
in het geheel niet nader

het leek wel of God zweeg
en áls zij antwoord kreeg
kon dat haar nooit bekoren
ze twijfelde eraan
of God haar kon verstaan
of zomaar niets liet horen

toch had God wel een plan
maar daar wist zij niets van
je kunt niet alles weten
een wonder wordt vervuld
met engelengeduld
en dat was ze vergeten

totdat ze dacht: als'k stil
doe zoals God het wil
komt wellicht de onthulling
ze bad toen elke keer:
Uw wil geschiede, Heer!

en die ging in vervulling

 fd

home