een kleur

zeg, mam, zijn eng'len altijd wit
zijn ze er niet met and're kleuren?
ik zie ze nooit in donkerbruin
wanneer zal dat nog eens gebeuren?
'k zie Jezus als een blanke man
met blanke medebroeders spreken
waren gekleurde mensen reeds
naar and're landen uitgeweken?

zeg, mam, is zuiver wit de kleur
waarmee je reinheid kunt omschrijven
en moet dan onze eigen tint
daardoor voor altijd achterblijven?
en welke kleur heeft Gods gelaat
als wij Hem boven eens ontmoeten
zal Hij omdat ik donker ben
mij minder hartelijk begroeten?

zeg, kind, kijk nu eens stil naar mij
en naar mijn handen en mijn armen
waarmee ik jou mijn leven lang 
met al mijn liefde zal verwarmen
en weet je wat God mij eens zei?
"je hoeft geen enk'le macht te vrezen!
jij bent geheel Mijn evenbeeld!"
mijn kind, laat dit het antwoord wezen

 fd

home