bevrijd!

bevrijd van wat aan d'aarde bindt
is zij naar 't licht gestegen
waar de verlosten hemelhoog
zich vrijelijk bewegen
haar stoff'lijk kleed werd afgelegd
het nieuwe werd geboren
zij mocht verblijd het woord: "kom in!"
uit eng'lenmonden horen

bevrijd van wat aan d'aarde bindt
is 't oude reeds vergeten
de rups ontdaan van haar cocon
mag eind'lijk vlinder heten
en niets haar blijde vlucht weerhoudt
omhoog naar 't licht van boven
om daar te zijn heel dicht bij God
het doel van haar geloven

bevrijd van wat aan d'aarde bindt
verlost van 't bange duister
aanschouwt zij in Gods heerlijkheid
Zijn pracht en hemelluister

mijn lieve kind, wij zien elkaar
waar hemelburgers wonen
en Vader zelf in heerlijkheid
ons rijk'lijk zal belonen

fd

home

ter nagedachtenis aan Jeanette Otten