de zomer

langzaamaan verdwijnt de zomer
komt er einde aan een feest
dat gelijk aan and're jaren
groots en kleurrijk is geweest
al wat zo uitbundig bloeide
sterft diepbruin en goudgeel af
een herinnering aan 't schone
dat de lentetijd ons gaf

en we lopen nog eens eenmaal
langs de rijke bloemenpracht
denkend aan de gulle zomer
die ons niets dan weelde bracht
elke kleur gaat reeds verbleken
en zal spoedig niet meer zijn
't is het onherroep'lijk einde
van een ongekend festijn

lente, zomer, herfst en winter
zijn als onze levenstijd
zoals de natuur het voordoet:
ieder jaargetij verglijdt
op de winter van ons leven
volgt de blijde lentedag
waar het wonder van vernieuwing
zich opnieuw ontplooien mag

fd

home