Gods grootheid

gaat het klankbord van jouw ziel
nog wel eens onstuimig trillen?
word je als weleer vervuld
van een vurig, heilig willen?
kan het godd'lijk levensbloed
als een vloed je hart doorstromen
of is oppervlakkigheid
daarvoor in de plaats gekomen?

 kun je 't roepen: "God is dood!"
door jouw liefdeswoord weerleggen?
heeft de kracht die daaruit spreekt
anderen nog iets te zeggen?
wil je op een aard die beeft
en ten onder gaat aan lauwheid
een getuige zijn van God
enthousiast en in getrouwheid?

er is meer dan aardse pracht
roem en schone welvaartsdromen
er is ongekende vreugd
aan Gods brede waterstromen
daarvan mag jouw heerlijk woord
de verslagenen bezielen
zodat zij Gods grootheid zien
en vertrouwend voor Hem knielen

't ganse schepsel zuchtend wacht
op wat jij en ik hun geven
't is het uitzicht op een rijk
van een eeuwig hemels leven
laat die boodschap overal
als een jubeltoon weerklinken
opdat vele dorstigen
uit Gods heilfonteinen drinken

fd

home