strijd

middernacht trek ik ten strijde
met een grote legermacht
'k heb een onafzienbaar aantal
strijders op de been gebracht
"mensen, ik val aan! wie volgt mij?"
schreeuw ik met mijn armen wijd
en met doodsverachting leid ik
fier mijn overwinningsstrijd

ik heb menigeen verslagen
die in mijn gedachten komt
en 't geluid van veel belagers
langzaamaan in mij verstomt
maar dan komen er weer and'ren
als een horde op mij toe
"mensen, ik val aan! wie volgt mij?"
roep ik, nog niet strijdensmoe

als de dag schijnt door de ramen
en ik uitrust van de strijd
voel ik eig'lijk vreemd genoeg toch

veel meer voor geweldloosheid
ja, ik werp beslist vannacht nog
alle wapens van mij af
en ik zal me overgeven
zoals Jezus 't voorbeeld gaf

fd

home