een rein hart

(naar psalm 51:12)

Heer, schep in mij een nieuw, rein hart
het oude is zo onvolkomen
door twijfel is het vaak verward
is er de vrede uitgenomen
geef mij daarom een zuiver hart
dat stil Uw vaderstem beluistert
en zelfs nog in de grootste smart
 "mijn God, Uw wil geschiede"! fluistert

Heer, schep een nieuw, rein hart in mij
gevuld met wonderschone dingen
die vreugd'vol maken en zó blij
dat ik wel elke dag kan zingen
en laat dat hart wijd opengaan
voor hen die nergens rust meer weten
opdat het liefdevol zal slaan
voor allen die U zijn vergeten

Heer, schep in mij een nieuw, rein hart
een hart dat vol is met Uw werken
en laat de wereld kil en hard
iets van die inhoud mogen merken
laat het een hart zijn U ter eer
zodat het slechts voor U gaat leven
en ik het op Uw morgen, Heer
geheiligd, rein terug kan geven

fd

home