het licht

schuif de gordijnen eens even opzij
zodat je het licht kunt begroeten
breek toch met kracht door de duisternis heen
om even weer God te ontmoeten
sluit je niet op met je angst en verdriet
want er is meer, veel meer hierboven
wat je door zorgen en tranen niet ziet
nog meer dan je ooit kunt geloven

schuif de gordijnen eens even opzij
ik weet wel dat pijnen je kwellen
en dat je in nachten duister en kil
de uren bevreesd ligt te tellen
maar weet dan, mijn kind, God zelf is nabij
dus werp maar je vensters wijd open
waardoor je opnieuw in 't hemelse licht
gelukkig zult zijn en kunt hopen 

schuif de gordijnen eens even opzij
zodat je het licht mag omarmen
en een verkwikkende, stralende dag
jouw hunkerend hart zal verwarmen
jij bent geroepen tot kind van het licht
doorbreek dus je twijfels en pijnen
en laat door je vensters hemelsbreed wijd
de lief'lijkheid Gods jou beschijnen

fd

home