mijn geloof

ik geloof in de liefde
de macht die het boze verwint
en haar vele belagers
met een gulle glimlach bemint
in die liefde geloof ik
die 't goede en 't kwade beschijnt
zelfs haar wezen nog uitstraalt
als hemel en aarde verdwijnt

ik geloof in de liefde
die alles in allen wil zijn
een geschenk uit de hoge
temidden van wanhoop en pijn
in die liefde geloof ik
als 't geheim dat mensen verbindt
door een groet of een handdruk
't gebaar en de lach van een kind

ik geloof in de liefde
die haar schoonheid vriendelijk deelt
en uit hemelse hoogten
Gods goedheid voor ieder verbeeldt
in die liefde geloof ik
tot mijn laatste ademtocht gaat
en de liefde mij teder
omarmend haar rijk binnenlaat

fd

home