Vader gaat mee!

Vader gaat vandaag weer mee
door de stormen van het leven
met mijn kraag hoog opgezet
heb ik Hem een hand gegeven
ik vertrouw Hem blindelings
ook al dreigen de gevaren
want ik draag de zekerheid:
Vader zal mij wel bewaren!

Vader gaat vandaag weer mee
zoals alle and're dagen
laat de wind maar om mij heen
met haar woeste vlagen jagen
ik verlaat mij slechts op Hem
die de stormen kan bezweren
met een simpel handgebaar
wat zal mij dan kunnen deren?

Vader gaat weer met mij mee!
als je dat vandaag zult zeggen
kun je stil jouw kinderhand
in Zijn vaderhanden leggen
en al loeit de stormwind dan
jij gaat veilig, welgeborgen
met het troostwoord in je hart:
Vader zal vandaag weer zorgen!

fd

home