een lied

diep in mijn hart klinkt een lied
ach, 'k wilde dat je het hoorde
die tere, fluist'rende klank
van bovenaardse akkoorden
ze klinken iedere dag
en ik alleen kan ze horen
de tonen, zuiver en schoon
in liefde voor mij geboren

't is een geheim van heel hoog
met pracht en blijdschap omgeven
dat mij de moed schenkt en lust
om weer naar boven te streven
als je soms luisteren wilt
omdat je moe bent van 't strijden
zullen die tonen ook jou
naar hemelse hoogten leiden

kom maar, als zorg je benauwt
wanneer je dreigt te verdrinken
leg eens je oor op mijn hart
zodat je 't lied hoort weerklinken
dat uit de eeuwige sfeer
als een geschenk wordt gegeven
het is ons beider geheim
om deze dag mee te leven

fd

home