samen!

ik heb gehuild omdat jij pijn hebt
de smart van jou is ook mijn smart
en alles waar jij over piekert
leeft elke dag ook in mijn hart
ik draag jouw leed of het van mij is
en twijfel als jij twijf'len zult
de nood die jij hebt mee te dragen
is ook de nood die mij vervult

ik vrees wanneer jouw hart vol vrees is
ik ben niet moediger dan jij
dus je behoeft nooit "ik" te zeggen
zeg maar bij al je zorgen "wij"
en wil je op mijn schouder leunen
dan houden we elkaar wel vast
want als we alles samen dragen
wordt elke last een halve last

ik heb gebeden toen jouw bidden
niet meer zo'n innigheid bezat
ik zong een lied toen jij liet weten
dat jij daarvoor geen kracht meer had
wees nu maar stil, ik zal ook stil zijn
gelijk de uitgetrilde snaar
zo wordt de klank der hoop geboren
en daarin vinden wij elkaar

fd

home