dragen

God helpt je last te dragen
mijn kind, vergeet dat niet!
Hij is't die alle dagen
weer nieuwe draagkracht biedt
bemoedigd door Zijn zegen
kun je de storm weerstaan
en op de smalle wegen
vertrouwend verdergaan

probeer gerust te tillen
dat wat je dragen moet
God zal de pijn wel stillen
Hij schenkt weer lust en moed
en dreigt je voet te glijden
dan val je in Zijn schoot
die reeds in vroeger tijden
zo vaak vertroosting bood

niet meer dan je kunt dragen
zal ooit de last zijn, kind
de morgen zal weer dagen
waar jij het licht hervindt
je hoeft voor niets te vrezen
trots tegenspoed en nacht
God zal je sterkte wezen
Hij houdt getrouw de wacht!

fd

home