als in een droom                       (druk op titel voor volgende gedicht)

in mijn wanhoop bad ik laatst:
God, ik voel mij zo verloren
'k zou zo graag Uw vaderstem
even duid'lijk willen horen
Uw vertrouwde, veil'ge arm
om mijn moede schouders weten
en vernemen uit Uw mond
dat U mij niet bent vergeten

help mij, Heer, weer op te staan
als U wilt dat ik blijf leven
maar als U mij huiswaarts roept
wil mij dan Uw vrede geven
en een bovenaardse kracht
die mij optilt uit mijn zorgen
heel hoog in de hemelsfeer
deze nieuwe dag en morgen

en vannacht, als in een droom,
't is welhaast niet te geloven
zag ik God dicht naast mij staan
en Hij trok mij op naar boven
wat ik daar aan luister zag
is zowaar niet te beschrijven
ach, wat was het schoon geweest
als ik reeds had kunnen blijven!

fd

home