problemen

er zijn van die problemen
waarop geen antwoord past
je draagt ze soms wel jaren
als een enorme last
je zoekt vertwijfeld hoe je
de dingen moet verstaan
om ondanks al je zorgen
toch weer vooruit te gaan

maar vaak worden problemen
iets minder zwaar misschien
wanneer je ze uiteind'lijk
als levensles wilt zien
dan kom je uit je doolhof
waar uitzichtloosheid wacht
proberend te omvatten
dat wat het lot je bracht

toch zijn er veel problemen
waar God wel raad mee weet
Zijn grenzeloze wijsheid
al zoveel wond'ren deed
Hij kent de juiste wegen
en maakt wat krom is recht
wanneer je al je zorgen
stil in Zijn handen legt

fd

home