geloven

de hele wereld wankelt
geweld en angst is in
het ongeloof groeit welig
en niets heeft schijnbaar zin
er zijn er veel die twijf'len
of God vandaag nog leeft
en of de goede Herder
wel iets te zeggen heeft

de mens bezit geen hoop meer
geen heerlijk toekomstbeeld
en het geloof van velen
is angstig en verdeeld
de Bijbel is een sprookje
uit duizend-en-één nacht
laat staan dat Christus' komen
op aarde wordt verwacht

ons om te keren kan nog
weer samen naar het licht
de blik naar hoog're waarden
en op elkaar gericht
gewis komt pas 't geloven
in God ruim openbaar
wanneer wij weer als naasten
geloven in elkaar!

fd

home