mijn God

God is in mijn leven
als ik links of rechts zal gaan
als ik in het duister
dan wel in het licht ga staan
als ik roemrijk opklim
in de diepste dalen daal
als de dag mij koestert
met een gouden zonnestraal

God is in mijn leven
als verdriet mijn hart vernielt
als een enkel woordje
mij weer plotseling bezielt
als de golven zieden
op de woeste levenszee
en mijn schip zal stranden
dan zelfs gaat God met me mee!

God is in mijn leven!
dat blijft altijd mijn devies
ook wanneer'k vertwijfeld
alles om mij heen verlies
zelfs als ik ontgoocheld
niemand om mij heen vertrouw
zal ik God nóg roemen
om Zijn onbeperkte trouw!

fd

home