Gods almacht

je hoeft het niet alleen te doen
Ik zal wel voor je vechten
als jij op Mij vertrouwen wilt
kan Ik het pleit beslechten
Ik zal er in de loopgraaf zijn
als vijanden verschijnen
en met Mijn almacht aan jouw zij
moet elke angst verdwijnen

je hoeft het niet alleen te doen
probeer maar stil te blijven
Ik bind de strijd wel voor je aan
en zal de nacht verdrijven
houd maar Mijn hand gewillig vast
dan zal Ik je geleiden
en meer dan je bedenken kunt
je moede ziel verblijden

je hoeft het niet alleen te doen
de drempel t'overschrijden
Ik zal je groots en liefdevol
Mijn woning binnenleiden
jij bent Mijn kind, kunt rustig zijn
want Ik loop aan je zijde
probeer maar stil, slechts stil te zijn
Ik zal wel voor je strijden! 

fd

home