een wond're wijs

ze zingt een wond're wijs
zoals je zelden hoort
en in haar lijdensnacht
plant elke toon zich voort
als een bewijs van moed
berusting in het lot
en van verbondenheid
in liefde met haar God

ik luister diep ontroerd
en denk wat is de kracht
het innerlijk geheim
dat zulk een schoonheid bracht?
is het een vast geloof
dat haar zo onderscheidt
een weten naast het leed
dat God haar begeleidt?

ik hoor de melodie
en zacht zing ik ze mee
de tonen diep gedrenkt
in innerlijke vree
zo'n zuiverheid van klank
ondanks verdriet en pijn
dan moet je toch al dicht
dicht bij de hemel zijn!

fd

home