onze toekomst

we moeten aan de slag gaan
de handen uit de mouwen
en ijv'rig en bezielend
aan onze toekomst bouwen
iets minder discussiėrend
of God nog leeft of dood is
maar metterdaad bewijzend
dat Hij oneindig groot is

we moeten aan de slag gaan
vertrouwend op Gods zegen
en de verdoolden zoeken
in sloppen en in stegen
de treurenden en zwakken
de doven en de blinden
Zijn liefde laten horen
Zijn wijsheid laten vinden

we moeten aan de slag gaan
zonder dogmatiseren
of strak vanuit ons denken
een medemens regeren
maar onversaagd en helpend
de handen uit de mouwen
met van die kleine stenen
aan onze toekomst bouwen!

fd

home