een nieuwe hemel

het is voorzegd: een nieuwe hemel
een nieuwe aarde zal er zijn
waar al het oude is vergeten
de smart, de tegenspoed en pijn

't is waarlijk een profetisch troostwoord
wanneer je veel verdriet doormaakt
en 't laatste afscheid van een lieve
je moegestreden ziel zo raakt

hoor, hoe hij bidt en diep bewogen
zegt als het uur van scheiden slaat:
mijn lief, wij wachten saam tot morgen
de nieuwe hemel opengaat!

de nieuwe aard waar wij dan wonen
in 't hemelse Jeruzalem!
dan kijkt hij troostend in haar ogen
als zond zijn Heer en Heiland hem

fd

home