de grote reis

de grote reis is reeds geboekt
't besluit is nu genomen:
een enk'le naar het schoonste land
waarvan je slechts kunt dromen
het is een oord zo wonderbaar
dat ik 't niet kan beschrijven
zoals men mij eens heeft beloofd
zal ik er eeuwig blijven

'k word weggebracht en afgehaald
dus maak ik me geen zorgen
de eng'len gaan straks met mij mee
en ook bij d'aankomst morgen
ik laat al in een lange rij
ontslapenen passeren
want eind'lijk zullen wij vereend
weer met elkaar verkeren

"mijn kind, wat heb ik jou gemist
nu zijn we altijd samen!"
en even zie ik elk gezicht
en hoor ontelb're namen
dan groet ik die mij welgemoed
tot aan de grenspaal brachten:
"tot wederzien, ik zal bij God
met heimwee blijven wachten!"

fd

home