een nieuwe lente

langzaam sterft de winter af
komt het voorjaarsleven
in een fris, fragiel gewaad
ons zijn schoonheid geven
het verhaalt de wond'ren van
't nieuwe dat gaat komen
met de schoonste kleurenpracht
van de stoutste dromen

wat gestorven leek leeft op
pasgeboren twijgen
rijk bestrooid met zonnegoud
't levenssap verkrijgen
dat ze buigzaam maakt en sterk
voor de gure winden
God laat al wat groeit en bloeit
nieuwe lust hervinden!

zo zal ook ons leven zijn:
sterven en herboren
door de kracht van onze Heer
weer Zijn roepstem horen:
kind, sta op,  je bent vernieuwd
leef en laat je leven
door de nieuwe lentekracht
die je wordt gegeven!

fd

home