een aai

wat had ik graag eens zomaar
met Jezus een gesprek gehad
'k heb veel met Hem gesproken
zo menigmaal ik innig bad
maar ik bedoel dat praten
van man tot man en heel gewoon
Hem om een antwoord vragen
want Hij is immers toch Gods Zoon?

zeg, Heer, de vele zieken
de treurenden vol schrijnend leed
en de verschoppelingen
waar niemand het bestaan van weet
of zij die nachten bidden
en radeloos ten onder gaan
hoort U ze nog wel schreeuwen
zijn ze te ver bij U vandaan?

'k durf het haast niet te vragen
mijn droevig hart is meer dan vol
maar geeft U ze eens even
gewoon een aai over hun bol
ik zal vast zeggen dat ze
vandaag of morgen U wel zien
al is't maar langs ze lopen
en dan die stille aai misschien? 

fd

home