stil

 wees nu maar stil, mijn kind
probeer je last te tillen
God zal de pijnen wel
die je zo kwellen stillen
Hij hoort hoe vaak je zucht
in troosteloze dagen
en wordt het kruis te zwaar
dan geeft Hij kracht tot dragen

wees nu maar stil, mijn kind
stil als de nachten plagen
en je niet slapen kunt
door zoveel bange vragen
God zal voor jou gewis
het juiste antwoord weten
dat moet je vanaf nu
geen enk'le dag vergeten!

wees nu maar stil, mijn kind
je bent in Vaders handen
en zelfs in zware storm
laat Hij jouw schip niet stranden
Hij geeft als je Hem roept
Zijn wonderbare krachten
God laat een bidder nooit
met lege handen wachten!

fd

home