zonder woorden

ik zwijg en laat mijn ziel maar spreken
de dingen die ik zeggen wil
want woorden hebben mij verlaten
en alle nachten zijn zo kil
diep in mijzelf voer ik gesprekken
die rechtstreeks naar de hemel gaan
en woordloos uit ik mijn gevoelens
ik weet dat God ze zal verstaan!

 ik zwijg en laat mijn ziel maar spreken
een bovenmenselijke taal
het is een bidden zonder zinnen
en toch een eindeloos verhaal
van al mijn niet vertelde zorgen
die God toch woord voor woord verstaat
omdat Zijn liefderijke aandacht
veel verder dan slechts woorden gaat!

fd

home