huil maar uit!

  huil maar uit, mijn lieve kind,
roep maar nachten, dagen,
schreeuw maar naar de hemel toe
al je duizend vragen
ik begrijp je wanhoop wel
over wat gebeurde
't bitter afscheid van je schat
dat je ziel verscheurde

huil maar uit totdat de storm
weer is afgenomen
en de stilte binnenin
is teruggekomen
God begrijpt je droefenis
Hij die woeste winden
temt laat jouw onstuimig hart
weer de rust hervinden

huil maar uit totdat de nacht
jou weer toe zal dekken
en het gouden hemellicht
je opnieuw zal wekken
wacht maar met een biddend hart
tot dat licht zal dagen
elke dag zal ik met jou
daarvoor innig vragen!

fd

home