de overkant

  ik vraag U niet om beterschap
daarover spreek ik niet
maar of U mij zo nu en dan
vanuit Uw hemel ziet

ik sta met lege handen hier
en vraag of U ze vult
met zoveel als ik nodig heb
aan vrede en geduld

ik vraag U geen genezing, Heer
dat leg ik in Uw hand
maar neem dan wel mijn levensschip
mee naar de overkant!

fd

home