een zekerheid

het ene woord: waarom?
je roept het alle dagen
waarin je 't licht niet ziet
door zoveel bange vragen
je weet dat God er is
en Hij je troost wil geven
maar vaak is het zo stil
zo eenzaam in je leven

het ene woord: waarom?
schreeuw je soms luid naar boven
in dagen van verdriet
als't zwaar is te geloven
in 'n liefdevolle God
die kent je vele zorgen
een Trooster die je schraagt
vandaag en ook weer morgen!

het ene woord: waarom?
dat hoort zo bij het leven
het is naast vreugd en smart
tot één patroon verweven
maar God geeft kracht naar kruis
Hij zal je veilig leiden
en elke dag voor jou
in 's levens loopgraaf strijden

het ene woord: waarom?
zal eens gewis verdwijnen
er komt een nieuwe dag
waarin de zon blijft schijnen
dan mag je die je mist
in heerlijkheid aanschouwen
en op die zekerheid
blijf daar maar op vertrouwen

fd

home