zonneschijn

na de zwaarste regenvlagen
komt er toch weer zonneschijn
en ook in een mensenleven
zal na wanhoop vreugde zijn

't is zo de natuur het predikt:
storm en nacht, zij blijven niet
zoals wolken zullen zwichten
wijkt de zorg en het verdriet

in een nieuwe levensfase
komt wat dor scheen rijk tot bloei
en krijgt wat leek afgestorven
weer een ongekende groei!

fd

home