dag van de zorg

dat ene woordje: "naastenliefde"
het is ons door de Heer geleerd
de zorg die wij de ander bieden
wanneer Gods wezen ons regeert
verpleegsters, helpenden, verzorgsters,
te dienen is je niets te veel
en door die vriendelijke aandacht
krijgt iedereen een kost'lijk deel

wat kan een mens voor je beteek'nen
die handelt naar het eigen hart
die sterkt, bemoedigt in de dagen
dat je bedolven wordt door smart
en altijd is er weer vertroosting
want ware liefde kent geen grens
vervult voor ouderen Gods opdracht:
betrokken zijn bij ieder mens!

bedankt voor alle goede zorgen
voor alles wat zo diep verblijdt
wat jullie, brengers van die vreugde,
in 't eigen hart geluk bereidt
de Heer sprak eens de schone woorden:
wat je één Mijner minsten deed
dat heb je aan Mijzelf gegeven
die weldaad "naastenliefde" heet!

fd

home