geestelijke gedichten
 
 

            

aa

 

aa

a

a

 

DE LIEFDE VAN GOD

Ik heb de liefde Gods
gevoeld toen ik verdwaalde
en Hij mij als Zijn schaap
weer naar de stal toehaalde.

 Nooit zag ik een verwijt
verschijnen in Zijn ogen.
Ik vond alleen bij Hem
een blik vol mededogen.  

home