geestelijke gedichten
 
 

            

aa

 

aa

a

a

 

ELKANDERS HART

Geef mij jouw hand, mijn vriend,
dan neem ik je wel mede
naar dromen die er zijn

van rust en hemelvrede
en zachtjes zullen wij
elkanders hart aanraken,
totdat we samen weer
met nieuwe moed ontwaken.

home