MARANATHA!


 Als Christus wederkomen zal,
waar zullen dan de "herders" wachten,
de kudde veilig om zich heen,
zoals zij eens de nacht doorbrachten?
Waar zullen dan de "wijzen" zijn
die stil het Koningskind aanbidden
en gaan er nog "verstandigen"
moe van het wachten, uit ons midden?

Als Christus op de aarde komt,
hoort men dan weer de eng'lenkoren
of ging door veler ongeloof
die klank voor menigeen verloren?
 En zal "Herodes" er weer zijn
om "pasgeborenen" te doden,
omdat slechts één gebod bestaat:
"Geweld!" in plaats van tien geboden?

 Als Christus morgen komen zal,
wordt hem dan weer een stal gegeven,
omdat de kamers zijn bezet
van het paleis waarin wij leven?
Of is de lucht zelfs zo vervuild,
dat wij Zijn ster haast niet bespeuren
hier, in een wereld vol geweld,
waar hemelen zich bloedrood kleuren?

Als Christus plotseling verschijnt,
heb ik dan het geloof behouden,
trots de verwoesting om mijn heen,
die mij bedreigde en benauwde?
En innig smeek ik: "Heer, mijn Heer,
laat mij in deze kille nachten
daar, waar het "Maranatha" klinkt,
in liefde op U blijven wachten!

Frits Deubel

home