bloemen der liefde                     

Heer, laat diep in mij een gaarde gaan bloeien
een tuin vol bloemen in luist'rijke tooi
waar alle kleuren zo wondervol groeien
dat het mijn harte weer warm maakt en mooi
laat ik dan dwalende gaan door die gaarde
en als ik mij stil, ontroerd heb gebukt
wilt Gij dan van mij het schoonste aanvaarden
dat ik er vond en voor u heb geplukt

 Heer, laat diep in mij een gaarde gaan bloeien
opdat ik hemelse geuren verspreid
laat er de rijkste boeketten in groeien
waarmee ik anderen troost en verblijd
laat knoppen van vrede open gaan springen
die ik stil opspeld waar leed is en smart
één roos van liefde doet wondere dingen
een kelk vol warmte geplukt in mijn hart

Heer, laat diep in mij een gaarde gaan bloeien
die al mijn gedachten feestelijk tooit
en wil wat dor is en kleurloos wordt snoeien
opdat het nieuwe zich schoner ontplooit
geeft Gij de wasdom, de warmte, de regen
ik zal er zaaien en plukken, o Heer
dan wacht het kleinste zaad eeuwige zegen:
bloemen der liefde verwelken niet meer

fd

home