een melodie

als alles rondom mij vergaat
en zorg mijn ziel verblindt
dan blijft Gij, Heer, mijn Toeverlaat
en ik weet mij Uw kind

hoe vaak hebt Gij mijn ziel verwarmd
in 't midden van de nacht
mij zonder woorden vast omarmd
en weer tot rust gebracht

zolang ik U maar naast mij zie
en voel Uw liefd' en vree
klinkt in mijn hart een melodie
en zacht zing ik haar mee

fd

home