waar zal ik zijn?

waar zal ik zijn als Jezus zal komen
wat zal ik aan 't doen zijn als Hij mij haalt
zal ik ontwaakt zijn of soms nog dromen
of zal ik bidden als Hij nederdaalt
zal ik soms net een zieke aanraken
of een verdwaalde die voor mij kwam staan
of zal ik bij een stervende waken
die hunkert eindelijk huiswaarts te gaan?

waaraan zal ik werken bij Zijn komen
heb ik dan juist een bedroefde verkwikt
en zijn hand in de mijne genomen
of heel gewoon naar mijn naaste geknikt
heb ik misschien een strijd net verloren
die ik zo lang reeds in eenzaamheid streed
of mocht ik plots een kinderstem horen
die mij weer moed gaf en liefhebben deed?

hoe zal Hij mij vinden bij Zijn komen
heb ik dan al mijn talenten besteed
en wacht ik reeds aan eeuwige stromen
of word ik die morgen hier overkleed?

eerst als ik overwinnaar mag heten
en niets mij meer van Gods heerlijkheid scheidt
dan op die blijde dag zal ik weten
waaraan ik mijn laatste uur heb gewijd

fd

home