Uw kracht

Heer, ik wil U vragen:
als U mij voorbij ziet gaan
deze dag of morgen
raakt U mij dan even aan
U hoeft niets te zeggen
want alleen dat stil gebaar
zal in mij bewerken
dat ik weer Uw kracht ervaar

 fd

home